Distributionsnät

Distributionskapaciteten är CD Pharma Groups styrka och basen för dess verksamhet inom läkemedelsområdet.

BEFOLKNING I DE NORDISKA LÄNDERNA FÖR ÅRET 2019

Sverige
10,3 miljoner
Danmark
5,8 miljoner
Norge
5,4 miljoner
Finland
5,6 miljoner
Island
0,4 miljoner

Varje enskild nordisk marknad är inte särskilt stor men om länderna betraktas gemensamt uppgår den totala marknaden till cirka 27,5 miljoner, en betydande marknad med relativt stark köpkraft.

BEFOLKNING I RYSSKA FEDERATIONSLÄNDERNA FÖR ÅRET 2019

Ryska Federationen
146,7 miljoner

Om Ryska federationen ingår i beräkningen blir potentialen betydande ur marknadsföringssynpunkt.

CD Pharma Groups nordiska huvudkontor är baserat i Uppsala, Sverige. Företaget har tecknat avtal med antingen externa lagerleverantörer eller lokala distributörer i hela Norden och Baltikum. Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island omfattas alla av detta nätverk, tillsammans med Estland, Lettland och Litauen. Samma struktur finns nu också i Ryssland, Storbritannien och Irland.

Logistiken utförs av logistikpartners som antingen levererar direkt från vårt lager i Milano, Italien eller via olika lokala lager. Detta nordeuropeiska distributionsnät når nästan alla apotek i Norden, Baltikum, Storbritannien, Irland, Schweiz och Ryssland.

Denna distributionskapacitet är CD Pharma Groups styrka och basen för dess verksamhet inom läkemedelsområdet.

CD Pharma Excellent Health