Info/reklamationer samt frågor om biverkningar

Nedan hittar du våra kontaktuppgifter där du kan lämna in förfrågningar och synpunkter.

Information

Kontakta oss på info@cdpharmagroup.one, eller på tel. +390243980539 (Italien), +46868436800 (Sverige)

Rapportering av biverkningar

Kontakta i första hand alltid din lokala hälso- och sjukvårdsmyndighet eller MAH (Innehavare av godkännande för försäljning), enligt bipacksedeln. Om detta inte är möjligt av någon anledning maila då till quality-pv@cdpharmagroup.one

Reklamationer

Kontakta i första hand alltid apoteket där du hämtat ut ditt läkemedel. Om detta inte är möjligt, mejla då till quality-pv@cdpharmagroup.one