slider En av våra största styrkor är att vi är ett oberoende företag,
vilket möjliggör samarbete med alla typer av klienter.
Internationellt Läkemedelsbolag

CD PHARMA GROUP

slider Vi erbjuder våra klienter värde i form av dedikerat arbete och innovativa
lösningar i områdena marknadsföring, distrubition och kundvård
slider Viktiga investeringar i marknadsföring av innovativa, nya läkemedel på våra
nuvarande marknader samt på nya marknader.
slider "En önskan kommer aldrig utan att också få makten att uppfylla den.
Dock kan du behöva jobba för den".
HISTORIA

En lång erfarenhet

CD Pharma Group etablerades i Italien 2009 och har nu expanderat med kontor i Uppsala, Sverige (2011) och Bissone, Schweiz (2017).

UPPDRAG

Att skapa mervärde

Att ge värde till våra kunder genom dedikerat arbete och innovativa lösningar inom marknadsföring, distribution och kundvård.

VISION

Långsiktiga mål

Koncernens konsoliderade erfarenhet inom den kommersiella sektorn blir idag den viktigaste faktorn som hjälper CD Pharma Group att uppnå sina ambitiösa mål för framtiden. En framtid som kännetecknas av viktiga investeringar i marknadsföring av innovativa nya läkemedel på våra nuvarande marknader och på nya marknader. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt leverans av nya eller icke-registrerade produkter till de nordiska marknaderna och till Ryska federationens marknader och kommer att hjälpa både producenter och slutanvändare i kampen mot sällsynta sjukdomar.

VÅRA TJÄNSTER

Ett komplett utbud av tjänster för alla behov och typer av kunder

Representationskontor 100%
Lokalt ombudskap 100%
Marknadsundersökning och analys 100%
Försäljning och distribution 100%
Farmakovigilans 100%
Produktregistrering 100%
Regulatorikt stöd 100%
Lagerhållning 100%
Logistik 100%
Introduktion av nya produkter 100%
Revitalisering av gamla produkter 100%
Leta upp nya produkter 100%