Observera!

  • CD PHARMA Group rekommenderar att alla användare av denna webbplats använder webbplatsen i enlighet med tillämpliga lagar och alla villkor som anges nedan.
  • Användare får spara eller överföra information från denna sajt till en dator eller skiva och/eller skriva ut endast en kopia av materialet på denna hemsida. Det är förbjudet att kopiera, distribuera, överföra, modifiera eller avslöja delar eller hela innehållet på denna hemsida utan CD PHARMAS godkännande. Det är förbjudet att återskapa delar eller hela innehållet på en annan webserver publicerat av CD PHARMA på denna hemsida.
  • CD PHARMA har kontrollerat tillförlitligheten av den information och data som ingår i denna hemsida. Företaget antar dock inget ansvar i eventuella avvikelser av tillförlitlighet, inkongruens eller fel som kan oavsiktligen uppstå. Detta inkluderar skador på din dator, samt för virus som kan tillföra skada.
  • CD PHARMA reserverar sig rätten att modifiera information och data som ingår i denna hemsida.