Reklamationer och Biverkningsrapportering

Reklamationer:

Privatperson och sjukvård:

  1. Kontakta alltid först apoteket där du har köpt produkten.
  2. Om detta inte går så maila till quality-pv@cdpharmagroup.one

Apotek: Skicka ärendet till quality-pv@cdpharmagroup.one

Biverkningsrapportering:

  1. Kontakta alltid först Läkemedelsverket eller innehavaren av godkännande för försäljning enligt uppgifterna på bipacksedeln.
  2. Om detta inte går så maila till quality-pv@cdpharmagroup.one