Distributionsnätverk

Befolkningen i de Nordiska länderna är år 2016 ca:

– Sverige: 9,9 miljoner
– Danmark: 5,7 miljoner
– Norge: 5,3 miljoner
– Finland: 5,5 miljoner
– Island: 0,3 miljoner

Varje enskild marknad är inte speciellt stor, men tillsammans utgör de en marknad bestående av ca 27 miljoner invånare, en betydande marknad med en relativt stark köpkraft.

CD Pharma Srls nordiska kontor är baserat i Uppsala, Sverige. Bolaget har avtal med oberoende lager och lokala distributörer över hela Norden inklusive de Baltiska staterna; Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island, tillsammans med Estland, Lettland och Lituaen.

Logistiken sköts via samarbetspartners som levererar direkt från vårt lager i Milano eller via lokala lager; företaget har för avsikt att skapa ett eget, fullt certifierat centrallager i Skandinavien inom en snar framtid. Detta nordiska distributionsnätverk når nästan alla apotek i de nordiska länderna, både privatägda kedjor och statligt ägda apotek, såväl öppenvårdsapotek som sjukhusapotek.

Samma situation gäller i Italien: CD Pharma Srl distribuerar läkemedel över hela Italien på uppdrag av olika kunder och når direkt eller indirekt en stor andel av Italiens ca 17.000 apotek (beräknad befolkning 2014 är ca 59,9 miljoner). Denna ömsesidiga distributionskapacitet är CD Pharma Srls styrka och utgör grunden för vår verksamhet inom läkemedel.