Distributionsnätverk

Befolkningen i de Nordiska länderna är år 2019 ca:

– Sverige: 10,3 miljoner
– Danmark: 5,8 miljoner
– Norge: 5,4 miljoner
– Finland: 5,6 miljoner
– Island: 0,4 miljoner

Befolkningen i den Ryska Federationen är år 2019 ca:

– Ryssland : 146,7 miljoner

Varje enskild marknad är inte speciellt stor, men tillsammans utgör de en marknad bestående av ca 27,5 miljoner invånare, en betydande marknad med en relativt stark köpkraft.

Om man lägger till den Ryska marknaden så framgår den enorma potentialen från ett marknadsföringsperspektiv.

CD Pharmas nordiska kontor är baserat i Uppsala, Sverige. Bolaget har avtal med oberoende lager och lokala distributörer över hela norra Europa : Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island, tillsammans med Estland, Lettland och Litauen. Samma struktur är nu på plats även i Ryssland, Schweiz, UK och Irland.

Logistiken sköts via samarbetspartners som levererar direkt från vårt lager i Milano eller via lokala lager. Detta Nordeuropeiska distributionsnätverk når nästan alla apotek i Norden, Baltikum, UK, Irland, Schweiz och Ryssland.

Denna ömsesidiga distributionskapacitet är CD Pharma Groups styrka och utgör grunden för vår verksamhet inom läkemedel.