Hem

Historia
CD Pharma Srl är ett ungt företag tillhörande en italiensk, starkt diversifierad, företagsgrupp som etablerades 1934. År 2009 började företaget verka inom läkemedelsområdet och det första utlandskontoret öppnades kort därefter i Uppsala, Sverige.

Mission
Att skapa mervärde för våra kunder genom hängivet arbete och innovativa lösningar inom logistik, distribution och kundservice.

Vision
Företagets långa erfarenhet inom handel blir en viktig faktor för att hjälpa CD Pharma Srl att uppnå de ambitiösa målen för framtiden, en framtid som kännetecknas av stora investeringar i distributionskanaler i både Italien och Norden, i lager och logistik och i marknadsföringen av nya innovativa läkemedel. Särskilt fokus kommer att läggas på nya och/eller oregistrerade produkter på den nordiska marknaden, till hjälp för både producenter och konsumenter i kampen att bekämpa sällsynta sjukdomar.